Súbory na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť dokumenty k ponúkaným produktom                       

 

- Manuál solárna riadiaca jednotka typ SR-868C8-Q SK: klikni TU (.PDF)

 

- Manuál tepelné čerpadlo séria IRVA135 a 195 SK: klikni TU (.PDF)

 

- Manuál tepelné čerpadlo séria IRVD024 a 036 SK: klikni TU (.PDF)

 

- Manuál tepelné čerpadlo séria IRVD048 a 068 SK: klikni TU (.PDF)

 

- Manuál tepelné čerpadlo séria IRVV SK: klikni TU (.PDF)

 

- Manuál tepelné čerpadlo model P300: klikni TU (.PDF)

 

 

Spoločnosť ORIMO Slovakia s.r.o. nezodpovedá za prípadné nepresnosti/nezrovnalosti so skutočnosťou zobrazené/uvedené na tejto verejne dostupnej webstránke. Obsah tejto webstránky, písomné, zvukové, obrazové záznamy alebo komunikácia spojené s touto webstránkou či spoločnosťou ORIMO Slovakia s.r.o. alebo jej činnosťou je zakázané šíriť akýmkoľvek spôsobom, či už na reklamné, propagačné, mediálne, právne alebo iné účely bez písomného súhlasu našej spoločnosti ORIMO Slovakia s.r.o. Všetky produkty je nutné dopravovať, inštalovať, používať ako aj udržiavať podľa platných predpisov, odporúčaní a štátnych technických noriem. Je nutné dodržiavať pravidelnú kontrolu a údržbu v dostatočných intervaloch, minimálne však 1 krát ročne, používať všetky dostupné a výrobcom odporúčané ochranné doplnkové zariadenia na to určené počas celej prevádzky ktoré musia byť tiež počas celej prevádzky plne fuknčné a kontrolované, venovať zvýšenú pozornosť na dodržiavanie všetkých pravidiel vo vlastnom záujme bezpečnosti a dlhodobej životnosti jednotlivých zariadení a súčastí. Výrobca, distribútor ani predávajúci nenesú zodpovednosť za poškodenia vzniknuté nedodržiavaním vyššie uvedeného, nesprávnou manipuláciou, inštaláciou, údržbou, poškodenia vplyvom nečistôt, zložením vody či vodným kameňom ani za možné vzniknuté majetkové a nemajetkové škody na zariadení, súčasti zariadenia či ďalšie škody mimo rozsahu dodávky, ani ušlý zisk alebo iné nároky. V prípade nedodržania hore uvedeného sa anulujú všetky uvedené záručné podmienky v záručnom liste, ktoré sú rozdielne alebo inak zvýhodnené než to ukladá zákon SR (§ 620 Občianskeho zákonníka). Toto je nutné dodržiavať aj v prípade že predávajúcim je/bol aj iný subjekt či osoba než ORIMO Slovakia s.r.o. Spoločnosť ORIMO Slovakia s.r.o. na základe potvrdenia jednotlivých výrobcov si ako súčasný výhradný distribútor vyhradzuje prednostné a výhradné právo na všetky úkony spojené s hore uvedeným.
Právo na zmeny v informáciách, obrázkoch, dátach či cenách a všetky práva vyhradené pre ORIMO Slovakia s.r.o.

Za porozumenie vopred ďakujeme.